هزینه پروژه برای فرآیند ساخت ماسه روبو در آندرا پرادش