زغال سنگ از راه های سطحی و زیرزمینی استخراج می شود