هنگام پردازش سنگ آهک به آهک نقره، شستشو می تواند اثربخشی را کاهش دهد