ماشین آلات و ابزارهای تراشی در فضای باز ژوهانسبورگ