چگونه یک جداکننده مغناطیسی سنگ آهن در دارالسلام کار می کند